Badminton, ook geschikt voor 65-plussers

Op de startpagina van deze website valt al te lezen dat badminton een tak van sport is die zowel door jongeren als door ouderen kan worden beoefend. Met het oog op de vitaliteit is het vooral voor ouderen enorm belangrijk om zich voldoende te blijven bewegen. Voldoende beweging zorgt ervoor dat het lichaam soepel blijft en kan eventueel voorkomen dat het lichaam gaat verstarren bij het ouder worden. Voorts voelen ouderen die zich voldoende bewegen zich over het algemeen minder lusteloos en beschikken doorgaans over meer energie.

De sportieve ouderen van nu

Er is echter goed nieuws! Uit recent wetenschappelijk onderzoek is namelijk gebleken dat het vooral de 65-plussers zijn die aan sport doen! Daar zijn twee redenen voor. Ten eerste zijn de 65-plussers van nu vaak opgegroeid met sport en willen hun sportieve activiteiten graag voortzetten, ook nu ze ouder worden. Ten tweede is het opleidingsniveau van de huidige generatie 65-plussers veelal hoger dan jaren geleden, hetgeen een positieve invloed heeft op de sportdeelname, zo hebben andere wetenschappelijke onderzoeken weer uitgewezen. Toch te geblesseerd en lukt het badmintonnen niet, bekijk het EK 2020 online.

Passende sport

Natuurlijk zijn niet alle sporten geschikt voor 65-plussers. Senioren zijn vaak niet zo vlug en lenig meer als vroeger, uitzonderingen daargelaten. Een aantal sporten die zich uitstekend lenen voor de wat oudere beoefenaars zijn bijvoorbeeld nordic walking, badminton, jeu de boules, walking football en dynamic tennis. Wat maakt badminton nu zo geschikt als sport voor senioren? Ten eerste is het speelveld tamelijk klein, voorts is het materiaal waarmee de sport beoefend wordt erg licht en tenslotte is het een gezellige recreatiesport. Dat laatste is ook enorm belangrijk voor 65-plussers, omdat vele ouderen zich zo nu en dan erg eenzaam voelen. Ze missen het werk en vooral ook de sociale contacten die daarmee samengingen. Badminton heeft in die zin dus ook een sociale functie. Het is erg plezierig om bijvoorbeeld een dubbelspel te spelen. Tot slot is het gezellig om het sporten af te sluiten met een gezamenlijke kop koffie.